پیام معین به مردم ایران

بازیگرها: معین یکی از خوانندگان لس آنجلسی در واکنش به برد تاریخی تیم ملی فوتبا ایران در مقابل تیم ملی ژاپن پیامی را برای مردم ایران فرستاد.

نصرالله معین اصفهانی مشهور به معین یکی از خوانندگان لس آنجلسی در پی امی به مردم ایران پس از برد تاریخی تیم ملی فوتبال کشورمان در مقابل تیم ملی عزیز و تیم ملی فوتبال ایران برای شما عزی زانم در ادامه راه آرزوی موفقیت می کنم . نام معین پس از مدت ها در نشست خبری محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ار شاد اسلامی دوباره بر سر زبان ها افتاد. اسماعیران بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران فضای مساعدی برای ایرانیان خارج از کشوری که دلشان به یاد ایران است و ایرانی می‌تپد وجود دارد و می‌تواند با زگردند و افراد زیادی بازگشته‌اند و اجرا هم کنند. خانه همه است و این حقی نیست که بتوانیم سلب کنیم؛ هر کس در هر موقعیتی است می‌تواند برگردد. مجوزها هم مطابق قانون داده می‌شود.

وی افزود: هیچ هنرمندی نبود که درخواست نک نیم. هنرمندی بود حت، اما ما این اجازه را دادیم، حت … جا خطا کرده باشد ا ما هر شهروند ایرانی هر وقت اراده خاکش است ما خ ادمش بود. خادم همه هنرمندان در ایران و خارج از کشور هستیم.

The post پیام معین به مردم ایران appeared first on روزنامه بازیگرها.