عکس جوانی آفرین عبیسی قبل از انقلاب در کنار ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی – اندلرن ⭐️

آفرین عبیسی از بازیگران با سابقه و قدیمی ایران است که از قبل انقلاب تا کنون فعالیت مستمر دارد او با بسیاری از ستاره های سینمای ایران از جمله ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی پیش از انقلاب بازی کرده است.

عکس جوانی آفرین عبیسی قبل از انقلاب

بازی افرین عبیسی در فیلم طوقی به کارگردانی مسعود کیمیایی پیش از انقلاب او را به شهرت رساند فیلمی که در آن بهروز وثوقی بازی میکرد.

عبیسی فعالیتش را از سال49 با بازی در فیلم «لیلی و مجنون» آغاز کرد و با فیلم سینمایی «طوقی» علی حاتمی برای مردم چهره آشنایی شد که تا امروز توانسته در این حرفه ماندگار باشد. آفرین عبیسی بسیار کم کار است و قصه فیلمنامه برای او از هر چیز دیگری مهم تر است. بازیگر «تنهایی لیلا» که سینما را با فیلم هایی چون «چهارشنبه 19 اردیبهشت»، «خانه ای کنار ابرها»، «عصر روز دهم»، «تقاطع»، «بید مجنون»، «قدمگاه» و…. تجربه کرده است.

او میگوید من جزو نسل گذشته هستم اما ارتباط من با جوان ها بسیار خوب است و در کنار هم فعالیت می کنیم. سر هر کاری که بودم روابط بسیار خوبی با جوان ها داشتم. این بستگی به خود افراد دارد احترام یک بحث دو طرفه است شما وقتی که احترام می گذارید احترام هم می بینید.

عبیسی می گوید: گویا روی پیشانی ما مهر زده اند که هرکسی که کار اولش است به دنبال ما بیاید. بسیاری از کار اولی ها از من برای بازی در کارشان دعوت می کنند.

عکس جوانی آفرین عبیسی قبل از انقلاب در کنار ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی

آفرین عبیسی بسیار کم کار است و قصه فیلم نامه برای او از هر چیز دیگری مهم تر است.

آفرین عبیسی از بازیگران با سابقه و قدیمی ایران است که از قبل انقلاب تا کنون فعالیت مستمر دارد او با بسیاری از ستاره های سینمای ایران از جمله ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی پیش از انقلاب بازی کرده است. بازی افرین عبیسی در فیلم طوقی به کارگردانی مسعود کیمیایی پیش از انقلاب او را به شهرت رساند فیلمی که در آن بهروز وثوقی بازی میکرد. عبیسی فعالیتش را از سال49 با بازی در فیلم «لیلی و مجنون» آغاز کرد و با فیلم سینمایی «طوقی» علی حاتمی برای مردم چهره آشنایی شد که تا امروز توانسته در این حرفه ماندگار باشد. آفرین عبیسی بسیار کم کار است و قصه فیلمنامه برای او از هر چیز دیگری مهم تر است.

همچنین ببینید:

بازی آفرین عبیسی در سریال طوبی

بازی آفرین عبیسی در سریال خط مقدم

بازیگر «تنهایی لیلا» که سینما را با فیلم هایی چون «چهارشنبه 19 اردیبهشت»، «خانه ای کنار ابرها»، «عصر روز دهم»، «تقاطع»، «بید مجنون»، «قدمگاه» و…. تجربه کرده است. او میگوید من جزو نسل گذشته هستم اما ارتباط من با جوان ها بسیار خوب است و در کنار هم فعالیت می کنیم. سر هر کاری که بودم روابط بسیار خوبی با جوان ها داشتم. این بستگی به خود افراد دارد احترام یک بحث دو طرفه است شما وقتی که احترام می گذارید احترام هم می بینید. عبیسی می گوید: گویا روی پیشانی ما مهر زده اند که هرکسی که کار اولش است به دنبال ما بیاید. بسیاری از کار اولی ها از من برای بازی در کارشان دعوت می کنند.  .آفرین عبیسی بسیار کم کار است و قصه فیلم نامه برای او از هر چیز دیگری مهم تر است

نوشته عکس جوانی آفرین عبیسی قبل از انقلاب در کنار ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی اولین بار در اندلرن ⭐️. پدیدار شد.