نام کیان پیرفلک روی یکی از ربات های تسلا حک شده است- بازیگرها

نام کیان پیرفلک روی یکی از ربات های تسلا حک شده است. جهانی شدن مهندس کوچک اولین بار در وب سایت بازیگرها – زندگی با فناوری نوشته شد. – بازیگرها – زندگی با تکنولوژی – – https://techrato.com/

ایمان خوشحال استیکی از مدیران ارشد مهندسی تسلا در صفحه اینستاگرام خود حک کردن نام کیان پیرفلک بر روی ربات تسلا مطلع. این ادای احترام مهندسان تسلا به مهندس کوچکی است که در حوادث سال گذشته درگذشت.

این مهندس و مدیر ایرانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «در آینده نزدیک نام مهندس جوان کیان پیرفلک در یکی از اولین روبات های تسلا ثبت خواهد شد.»


حک کردن نام کیان پیرفلک بر روی ربات تسلا

ایمان خرسند در گفت و گو با بی بی سی فارسی توضیح داد که او و گروهی از مهندسان ایرانی قصد داشتند نام کیان پیرفلک را روی یکی از ربات های تسلا حک کنند. وی همچنین اعلام کرد:

این ربات که از هوش مصنوعی بهره می برد، محصول جدید تسلا است که در مرحله طراحی و آزمایش قرار دارد.

 

حک کردن نام کیان پیرفلک بر روی ربات تسلا

مهندسان ایرانی شرکت تسلا پیش از این برای ادای احترام به این مهندس کوچک، یک قایق نمادین به رنگ رنگین کمان ساخته بودند. این قایق شبیه همان قایق بود که کیان برای نژاد جباربن حیان ساخته بود. آنها همچنین نهالی را به یاد کیان در باغی در مرکز مهندسی تسلا در کالیفرنیا کاشتند.