فوری: دارندگان شناسنامه های جلد قرمز بخوانند! [+جزئیات] – اندلرن

فوری: دارندگان شناسنامه های جلد قرمز بخوانند! [+جزئیات] - فیگار

مطلب فوری: دارندگان شناسنامه های جلد قرمز بخوانند! [+جزئیات] برای اولین بار در وب سایت اندلرن – فیلم، بازی و هنر نوشته شده است. – اندلرن – فیلم، بازی و هنر – رسانه تخصصی فیلم، بازی و هنر – https://andlearn.ir/

هندگان شناسنامه جلد قرمز ؛ معاون وزیر رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره شناسنامه‌های فرسوده، جلد قرمز دو برگی توضیحاتی را ارائه داد.

برای تعویض به دفاتر پیشخوان، الکترونیکی مورد نظر تکمیل و مدارک نیاز به ارسال می‌شود. در ادامه با خبر تعویض شناسنامه قدیمی همراه ما بمانید.

هندگان شناسنامه جلد قرمز

  • عوض کردن شناسنامه قدیم

هاشم کارگر درباره تعویض شناسنامه نیز گفت:

درحال حاضر می‌توانند جایگزین شناسنامه‌هایی شوند که به دلیل گرفتن شرایط نامناسب و فرسوده‌شده‌اند، شناسنامه‌هایی که علت مرور زمان عکس آن با شناسنامه تطبیق نیست، شناسنامه‌های شناسنامه‌های دوبرگی که صاحبان آن به سال تمام رسیده‌اند، شناسنامه‌هایی که آن را تغییر می‌دهند، مشخصات سلسله نام را تغییر می‌دهند. و نام خانوادگی و تغییر سن با رأی مراجع ذیصلاح را دارد.

(شناسنامه‌هایی که رای دهندگان ذیصلاح از حیث مشخصات هویتی دارنده‌اند) و همه قدیمی (جلد قرمز) که فرمت جدید شناسنامه‌ها ثبت نشده، اقدام کنند. کارگر کرد: ایرانیان از کشور، برای موارد فوق درخواست خود را به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی خارج از کشور می‌دهند.

تعویض شناسنامه جلد قرمز

بیشتر بخوانید:

  • آدام ریچ برادر کوچک آمریکا درگذشت! [+علت فوت]
  • وزیر ارتباطات هم فعال شدن اینترنت اینترنتی ای را تایید کرد! [+جزئیات]

مطلب فوری: دارندگان شناسنامه های جلد قرمز بخوانند! [+جزئیات] برای اولین بار در وب سایت اندلرن – فیلم، بازی و هنر نوشته شده است. – اندلرن – فیلم، بازی و هنر – رسانه تخصصی فیلم، بازی و هنر – https://andlearn.ir/