ادعای وحشتناک بازیگر زن درباره نامزدش! “او مرا زد”

ادعای وحشتناک بازیگر زن درباره نامزدش!  "او مرا زد"

توگچه تایفور در سپتامبر سال گذشته اولین قدم را برای ازدواج با معشوق تاجرش بوراک کلفا برداشت. مشخص شد که توگچه تایفور 16 روز پس از نامزدی از بوراک کلفا جدا شد.

به بازیگرها – صحبت های توگچه تایفور درباره نامزد سابقش بوراک کافکا در شبکه های اجتماعی مطرح شد.

سخنان او به عنوان زنی که بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته تحسین شد و شجاعانه در این باره صحبت کرد.

به گزارش گروه ترجمه صبح، توگچه طیفور گفت: به خاطر ویدیوهایی که از تو داشتم به زور مرا در کنار خود نگه داشتی! اما خدا آنقدر بزرگ است که از هیچکس نمی ترسم!

طائفور گفت که دستور دوری از بوراک کافکا را از دادستان گرفته است و ادامه داد:

توگچه تایفور و بوراک کلفا

 

«خشونت جسمی و روحی خیلی وقته دیده بودم، در مقابل تهدید فیلم هایی که داشتم، گره خوردم!

برای رهایی از این وضعیت از او فیلمی گرفتم که مرا کتک می زد.

اسناد را یکی یکی جمع آوری کردم و بعد به دادستان رفتم و از او شکایت کردم.

توگچه تایفور

امیدوارم او به زندان برود و من بتوانم نفس راحتی بکشم! ماه هاست که راحت نیستم.

او مرا کتک می زد و بعد کبودی هایم را با آرایش می پوشاند تا معلوم نشود!

با خیال راحت روی پاهایم ایستاده بودم اما الان قوی تر از قبل هستم.

به من گفت یا من باید بمیرم یا تو! من برای خودم نمی ترسیدم، می ترسیدم اتفاق بدی برای خانواده ام بیفتد.”

ادعای وحشتناک بازیگر زن درباره نامزدش! “او مرا کتک می زند” اول صبح. ظاهر شد.