فوری: مسئول ایرانی به جرم جاسوسی مسئول شد؟! [+جزئیات] – اندلرن

فوری: مسئول ایرانی به جرم جاسوسی مسئول شد؟! [+جزئیات] - فیگار

مطلب فوری: مسئول ایرانی به جرم جاسوسی مسئول شد؟! [+جزئیات] برای اولین بار در وب سایت اندلرن – فیلم، بازی و هنر نوشته شده است. – اندلرن – فیلم، بازی و هنر – رسانه تخصصی فیلم، بازی و هنر – https://andlearn.ir/

مسئول مسئول ایرانی ؛ این که از او به عنوان «ابرجاسوس» یاد می کند به واسطه مناصب مهمش در کشور نفوذ بالایی داشته است

یک فعال رسانه ای از یکی از مقامات ارشد ایرانی به جرم جاسوسی خبر داده است. در ادامه مطلب با خبر مقام ارشد ایرانی به جرم جاسوسی همراه ما بمانید.

مسئول مسئول ایرانی

  • جرم جاسوسی

عباس اصلی، روزنامه انگلیسی‌زبان «ایران‌دیلی» سردبیر نوشت:

فوری بر اساس ها یک مقام ارشد سابق ایرانی جرمی برای یکی از اطلاعات خارجی دستگیر شده است. این فرد از او به عنوان ابرجاسوس یاد می کند به واسطه مناصب مهم در کشور نفوذ کرده اما به طور کامل شناسایی، دستگیر و محاکمه شده است.

به نقل از وی، سال پیش در وزارت دفاع کار کرده اما تاثیر گذاشته و در آن هم نقش داشته است.

مسئول مسئول ایرانی به جرم جاسوسی

بیشتر بخوانید:

  • فوری: ابراهیمی آشپز معروف اینستاگرامی بازداشت شد! [+جزئیات]
  • رستوران و جواهرفروشی علی دایی پلمپ شد! + [عکس]

مطلب فوری: مسئول ایرانی به جرم جاسوسی مسئول شد؟! [+جزئیات] برای اولین بار در وب سایت اندلرن – فیلم، بازی و هنر نوشته شده است. – اندلرن – فیلم، بازی و هنر – رسانه تخصصی فیلم، بازی و هنر – https://andlearn.ir/